Darlithydd yn y Gyfraith

Darlithydd yn Adran y Gyfraith a Throseddeg Prifysgol Aberystwyth yw Dr Catrin Fflûr Huws. Arbenigedd Catrin fel ymchwilydd yw cydraddoldeb ieithyddol gyda sylw penodol i statws gyfreithiol yr iaith Gymraeg. Cyflawnodd ei doethuriaeth ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth yn 2006 ar y Defnydd o'r Iaith Gymraeg yn y llysoedd, ac ers hynny y mae wedi cyflawni gwaith ar dai fforddiadwy a chymunedau Cymreig, creu a dehongli deddfwriaeth ddwyieithog ac oblygiadau methiant i wneud hynny yn foddhaol. Y mae Catrin wedi bod yn Gadeirydd y Ganolfan Materion Cyfreithiol Cymreig ym Mhrifysgol Aberystwyth ers 2007 ac mae wedi arwain gwaith yr adran ar y persbectif Cymreig ar faterion cyfreithiol o fewn system gyfreithiol Cymru a Lloegr, ac i sicrhau fod datblygiadau Cymreig yn digwydd o fewn cyd-destun ehangach datblygiadau yn y DU, Ewrop ac yn Genedlaethol. Yn 2007 cyhoeddodd y Ganolfan y cyfnodolyn cyfreithiol cyntaf i fod yn llwyr ddwyieithog, a bydd cyfrol o'r Cambrian Law Review ar gyfraith Cymru yn ymddangos yn 2015. Y mae'n cydlynu'r llyfryddiaeth ar ddatganoli, sef ffynhonnell gynhwysfawr o ffynhonellau ar ddatganoli yn y DU. Y mae Catrin hefyd wedi ysgrifennu gwerslyfr, Texts, Cases and Materials on Equity and Trusts, ac mae bellach yn cyd-ysgrifennu'r gwerslyfr cyfrwng Cymraeg cyntaf erioed ar y pwnc.

Cyhoeddiadau

 • Huws, Catrin Fflur (2015) Equity and Trusts: Texts Cases and Materials. Harlow; Pearson
 • Huws, C.F. (2014) Command Theory, Control and Computing: A Playwright’s Perspective on Alan Turing and the Law. Liverpool Law Review 35 (1) pp. 7-23.
 • Huws, C.F. (2014) Y Gymraeg a’r Gyfraith: Siarad Cymraeg yn y Llysoedd http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/29703348 cyrchwyd 1af Gorffennaf 2015.
 • Huws, C.F. (2014) Devolution and the New Legislative Bodies in the UK http://www.nyulawglobal.org/globalex/Wales.htm cyrchwyd 8fed Mai 2015.
 • C. Huws (2013) The Day the Supreme Court Was Unable to Interpret Statutes. Statute Law Review 34 (3) pp. 221-238.
 • C. Huws (2013) Law, Language, Literature and the Construction of Welsh Identity. Cymdeithas Hanes Cyfraith Cymru X pp. 99-120.
 • C. Huws (2013) (Law + Language)2 = ? in Freeman, M. And Smith, F. Current Legal Issues: Law and Language., Oxford University Press pp. 400-416. (3 dyfyniadau – Google Scholar, 1af Gorffennaf 2015)
 • C. Huws (2012) Is Meaning Plain and Ordinary? Are You Sure About That? Statute Law Review 33 (2) pp. 230-251.
 • C. Huws (2012) The Language of Education Law in England and/or Wales. Statute Law Review 33 (2) pp. 252-280.
 • C. Huws (2011) What is the Significance of the Mortgage in Love's Labour's Lost? Law and Humanities 5 (2) pp. 385-399.
 • Huws, C.F. (2014) Y Gymraeg a’r Gyfraith: Siarad Cymraeg yn y Llysoedd http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/29703348 cyrchwyd 1af Gorffennaf 2015.
 • Huws, C.F. (2014) Devolution and the New Legislative Bodies in the UK http://www.nyulawglobal.org/globalex/Wales.htm cyrchwyd 8fed Mai 2015.
 • C. Huws (2011) Yr iaith Gymraeg fel model ar gyfer torri'r cylch diffyg deunydd mewn cyd-destun ieithoedd lleiafrifol. Gwerddon 8 pp. 7-27.
 • C. Huws (2008) Guest editor: Cambrian Law Review: Minority Languages and the Law.
 • C. Huws (2008) Does Legislation Change Perception and Behaviour?: Attitudes to and Perceptions of the Welsh Language in Legal Context. S. Pertot, T. Priestly, C. Williams (eds.) Rights, Promotion and Integration Issues for Minority Languages in Europe. 2008, Palgrave Macmillan pp. 60-73. Cadair (5 dyfyniadau – Google Scholar 1af Gorffennaf 2015).
 • C. Huws (2008) Chartering New Territories in Welsh Language Judicial Proceedings. The European Charter for Regional or Minority Languages: Legal Challenges and Opportunities. In Council of Europe (2008), Council of Europe Publishing pp. 239-252. (2 dyfyniadau – Google Scholar, 1af Gorffennaf 2015)
 • C. Huws (2008) Siarad iaith yr aelwyd pan fo’r aelwyd yn anfforddiadwy. Gwerddon 3 pp. 71-93.
 • C. Huws (2008) Iaith y Llysoedd ac Iaith y Nefoedd 38 Cambrian Law Review 117.
 • C. Huws (2007) Rural Housing, Affordable Housing and Speaking the Language of an Unaffordable Hearth. Journal of Planning and Environment Law pp. 1648-1660.
 • C. Huws (2006) One Careful Owner: An exploration and critique of the licensing provisions of the Housing Act 2004. The Conveyancer and Property Lawyer pp. 123-136.
 • C. Huws (2006) The Welsh Language Act 1993 - A Measure of Success? Language Policy 5 (2) pp. 141-160. 10.1007/s10993-006-9000-0 Cadair (7 dyfyniadau – Google Scholar 1af Gorffennaf 2015).
 • Huws, C.F. (2002) The Use of the Welsh Language in the Magistrates Courts in South Wales (Commissioned Report by South Wales Magistrates’ Courts Committee).

Papurau cynhadledd

 • 2015 Mesur yr Iaith Gymraeg (Cymru) 2011, Welsh Language Tribunal, Llandrindod Wells.
 • 2014 Measuring the Welsh Language (Wales) Measure in Tribiwnlys/Tribunal WISERD Conference, Aberystwyth.
 • 2013 Turing and the Law in "To Kill A Machine", Performance and Prejudice Symposium, Newcastle.
 • 2013 Wales, law and climate change, Wales Environmental Leadership Conference, Aberystwyth.
 • 2011 Constructing identity in Welsh law and literature, Welsh Legal History Conference, Gregynog.
 • 2011 (Law + Language)2=?, Law and Language Colloquium, University College London.
 • 2009 The Death of the Author in the Law of Succession. Law and Literature and Film Symposium, Plymouth.
 • 2009 What Causes the Non-Use of a Minority Language? The Non Use of a Minority Language. Multilingualism, Regional & Minority Languages: Paradigms for "Languages of the Wider World" SOAS, London.
 • 2009 English Law and Literature in English and Welsh – Some Questions on Methodology Socio-legal Studies Conference, Leicester.
 • 2007 Iaith y Llysoedd ac Iaith y Nefoedd, Minority Languages and the Law Conference, Aberystwyth.
 • 2007 Affordable housing and minority languages, International Conference on Minority Language, Pecz, Hungary.
 • 2006 Chartering New Territories in Welsh Language Judicial Proceedings. The European Charter for Regional or Minority Languages : legal challenges and opportunities, Swansea
 • 2005 Does legislation change perception and behaviour? Attitudes and perceptions of the Welsh language in a legal context. International Conference on Minority Languages, Trieste.
 • 2005 Challenges in teaching law through the medium of Welsh in higher education, Bi and multilingual universities: challenges and future prospects. Helsinki.
 • 2002 Presentation of report on Welsh Language Services, South Wales Magistrates Courts’ Committee, Cardiff.